Yetkin Olmayan Otorite

(İng. fallacy of unqualified source)

Bir savı desteklemek için, o konuda bilgi sahibi olmayan kişileri uzman olarak göstermekten doğan hatalı çıkarımdır.

 

“Çocuk eğitimini üç çocuk büyütmüş kadından daha mı iyi bileceksin?”

 

Jeoloji profesörü olan Celal Şengör’le alanı dışında da bilirkişi olarak röportajlar yapılması, okura ve izleyiciye ilgisiz konularda bile otorite olarak sunulması bu safsatanın bilinen bir örneğidir.

 

düşünbil
Çocuk uzmanı olmamasına rağmen salt IQ test skoru yüksek diye Kaku’nun çocuk konusunda otorite olarak sunulması bu safsataya bir örnektir.