Yanlış Benzetme

(İng. false analogy)

A ve B arasına bir benzerlik kurulması ile A’nın özelliklerinin B’de de olması gerektiği şeklindeki yanlış çıkarım durumu.

“Yunanlılarla benzer yemekleri yiyoruz, benzer müzikten hoşlanıyoruz. Neden biz de onlar gibi Noel’i kutlamayalım?”

“Trafik sigortasının zorunlu olmasına biz itirazınız yoksa bireysel emekliliğin zorunlu olmasına neden itiraz ediyorsunuz?”

“Köpek en sadık hayvandır. Sahibi için canını feda eder. Bilim adamları için kişileri köpek gibi eğitmenin yollarını araştırmak önemlidir. Bu yolla, eğer böyle bir eğitimi tasarlayabilirsek, dünya barışçıl bir yer olacaktır çünkü insanlar birbirine sadık olacaklardır.”

Bu örnekte aynı zamanda karmaşık nedenler safsatası bulunur.