Vurgulama

(İng. fallacy of accent)

Bir sözcük veya ifadeye vurgu yaparak farklı bir anlam elde etme veya anlamı kaydırma hatasıdır. Bir belirsizlik safsatasıdır.

“Çalış baban gibi eşek olma.”

Babası iyi mi çalışıyor, yoksa eşek mi?

“Bu küçük bir felaket.”

“Bu, küçük bir felaket” mi, “bu çocuk bir felaket” mi?