Sayısal Okuryazarlığa Giriş

Yazıyı pdf olarak indirebilirsiniz (50 sayfa): indir

Genel mantığın üç konusu; dilbilgisi, biçimsel mantık ve matematiktir. Bunları bir konunun üç alt şubesi gibi değil, üç yüzü gibi düşünmek daha doğru olur. Sayısal okur-yazarlık, bildiğimiz okuyabilme ve yazabilme özelliğinin sayılarla ilgili dengidir. Bu bölümde matematik dersi verilmeyecektir. Hepimizin bildiği aritmetik ilkeleri eleştirel okuma sürecinde nasıl uygulayacağımızın örnekleri sunulacaktır. Kitap sırası izlenmeyecek, uygulamaya ve örneklere ağırlık verilecektir. Yapılmış herhangi bir çalışma, basılmış herhangi bir yayın örnek alınmayacaktır. Bu yüzden içerik kısmen deneysel olacaktır. Okumaya devam et “Sayısal Okuryazarlığa Giriş”

Okuma örneği: TSSEA 2017

Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl yaptığı bir anket çalışması var: Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Bu araştırmanın 2018 raporunu eleştirel yöntemle okumayı deneyeceğiz. Anket raporunu şuradan indirebilirsiniz: TSSEA2018 Kadir Has

Bu ankette Türkiye’nin 26 ilinde 18 yaş üzerindeki bin kişiyle yüz yüze görüşülmüş, kısa sorular yöneltilip yanıtları çözümlenmiş. Sorular şu başlıklar altında öbeklenmiş: Siyasi ve etnik yapı, Türkiye ve sorunları, siyaset, ekonomi, dış politika, Kürt sorunu, terör, sosyo-kültürel göstergeler. Okumaya devam et “Okuma örneği: TSSEA 2017”