Sayısal Okuryazarlığa Giriş

Yazıyı pdf olarak indirebilirsiniz (50 sayfa): indir

Genel mantığın üç konusu; dilbilgisi, biçimsel mantık ve matematiktir. Bunları bir konunun üç alt şubesi gibi değil, üç yüzü gibi düşünmek daha doğru olur. Sayısal okur-yazarlık, bildiğimiz okuyabilme ve yazabilme özelliğinin sayılarla ilgili dengidir. Bu bölümde matematik dersi verilmeyecektir. Hepimizin bildiği aritmetik ilkeleri eleştirel okuma sürecinde nasıl uygulayacağımızın örnekleri sunulacaktır. Kitap sırası izlenmeyecek, uygulamaya ve örneklere ağırlık verilecektir. Yapılmış herhangi bir çalışma, basılmış herhangi bir yayın örnek alınmayacaktır. Bu yüzden içerik kısmen deneysel olacaktır. Okumaya devam et “Sayısal Okuryazarlığa Giriş”