Öncesinde Safsatası

(İng. fallacy of “previous this”)

Bir olayın olmasını, belli bir zaman sonra başka bir olaya neden olduğu sonucuna bağlamaktan doğan hatalı çıkarımdır. Yanlış neden safsatasının özel bir biçimidir. Batıl inançların çoğunun temelinde bu safsata yatar. Hepimizin usunda sürekli var olan kolayca anlamlandırma ve bağ kurma arayışı bu tür hatalar yapmamıza neden olur.

“Kazadan hemen önce önümden kara kedi geçmişti. Demek ki uğursuzluğuyla ilgili söylenti doğruymuş.”

“Kuran’da anlatılan öyküler Tevrat’ta ve Sümer mitolojisinde de anlatılır. Bu, Kuran’ın önceki kitaplardan kopyalandığının kanıtıdır.”