Müşterek Etki

(İng. joint effect)

Her iki olgu da tek ve gizli nedenlerin sonuçları olduğu halde birinin ötekinin nedeni olduğunun sanılması durumudur.

 “İşsizliğin artması gelir dağılımının daha da bozulmasına neden olmuştur.”

Oysa her ikisinin de nedeni üretim azlığı ve nüfus fazlalığıdır.

“Ateşiniz var, bu nedenle vücudunuzda kırmızı lekeler oluşmuş.”

Her ikisinin de nedeni kızamık olabilir.

“İslam’ın zayıflamasının nedeni Batı’nın güçlenmesidir.”

Batı’nın güçlenmesinin nedeni de pekala İslam’ın zayıflaması olabilir. Her ikisi de birbirini tetiklemiş olabilir.