İnanca Başvurma

(İng. appeal to belief)

Bir fikir ya da savın doğruluğunu, insanların çok büyük çoğunluğunun ona inandığını ya da tüm insanların onu bütün zamanlar boyunca benimsediğini savunarak öne sürmekten doğan hatadır.

“Tanrı vardır. Çünkü ben inanıyorum. Sen de inanırsan anlarsın.”