İlişkiyle Suçlama

(İng. guilt by association)

Liberallerin çarpıtma ve karşıdakini aşağılama amacıyla en çok başvurdukları safsatalardan biridir. Rakibin savı çürütülemeyince son çare olarak özellikle ırkçılık, faşizm, Nazilik gibi kötülüğü kendinden menkul, tabu olmuş simgelerle özdeşleştirme yoluna gidilir. Duyguya başvurma safsatasında olduğu gibi, tartışmanın izleyicilerinin çiğ duyguları devreye sokulur.

“Hakem penaltı kararını doğru vermedi, çünkü kendisi ceza sahasında düşürülen çocuğun babası olur.”

Dikkat edin, hakemin tarafsız olamayacağını düşünmek safsata değildir. Ama salt hakem tarafsız olamıyor diye pozisyonun penaltı olmadığını söylemek safsatadır.

“Anayasa mahkemesinin AKP yi kapatmama kararı yanlıştır. Çünkü mahkeme başkanı dava sürerken partililerin yemek davetine katılmıştı. Öyleyse mahkeme taraflı karar vermiştir.”

Mahkeme yüksek olasılıkla taraflıdır ama bunun davanın sonucunu değiştirdiğinden emin olmak safsatadır.

“Evrim teorisi Nazi ideolojisinin temelidir, bu yüzden yanlış bir fikirdir.”

“Gözaltına alınanlar arasında falanca, filanca da var.”

Yukarıdaki ve benzer ifadeler basının sık başvurduğu karalama yöntemidir. Gözaltı emrini veren savcı veya içişleri bakanı da politik muhalifleri karalamak kastıyla kötü bilinen kişileri listeye katmış olabilir. Muhalifler beraat etseler bile, hatta mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakılsalar da okurda algı yaratılmış ve operasyon amacına ulaşmış olur. Bu başarının anahtarı ilişkiyle suçlama safsatasıdır.

“Nefret suçu” söylemi ve bu suçları yasalaştırma gündemi bu safsatadan bolca yararlanır:

“Nazi Partisi Avrupa’da milliyetçiliğin ve yurtseverliğin doruğunu temsil eder. Almanya savaşta hezimete uğramıştır. Milliyetçilik ve yurtseverlik ideolojileri de…”

“Yahudi karşıtı söylemde bulunanların hepsi birer Nazi’dir. Adolf Hitler de Yahudi karşıtıydı.” (bir örneği şurada: http://web.archive.org/web/20210107082506/https://salom.com.tr/haber-117129-abd_kongre_binasina_saldiran_protestocular_arasinda_neonaziler_de_vardi.html)

“Soykırım inkarcıları tarihsel revizyonizm adı altında gelecekte yeni bir Holokost’un meydana gelmesine zemin hazırlamaktadırlar, bu anlamda Nazi’lerden farkları yoktur.”