İlişkiyle Suçlama

(İng. guilt by association)

Liberallerin çarpıtma ve karşıdakini aşağılama amacıyla en çok başvurdukları safsatalardan biridir. Rakibin savı çürütülemeyince son çare olarak özellikle ırkçılık, faşizm, Nazilik gibi kötülüğü kendinden menkul, tabu olmuş simgelerle özdeşleştirme yoluna gidilir. Duyguya başvurma safsatasında olduğu gibi, tartışmanın izleyicilerinin çiğ duyguları devreye sokulur. “Nefret suçu” söylemi ve bu suçları yasalaştırma gündemi başından sonuna dek bu safsata

“Nazi Partisi Avrupa’da milliyetçiliğin ve yurtseverliğin doruğunu temsil eder. Almanya savaşta hezimete uğramıştır. Milliyetçilik ve yurtseverlik ideolojileri de…”

“Yahudi karşıtı söylemde bulunanların hepsi birer Nazi’dir. Adolf Hitler de Yahudi karşıtıydı.”

“Soykırım inkarcıları tarihsel revizyonizm adı altında gelecekte yeni bir Holokost’un meydana gelmesine zemin hazırlamaktadırlar, bu anlamda Nazi’lerden farkları yoktur.”