Genetik Safsatası

(İng. genetic fallacy)

Bir şeyi; kaynağı, kökeni veya başlangıcı açısından değerlendirmek, açıklamak veya reddetmekten doğan hatadır. Bir savın kaynağında bulunmuş bir kusuru delil kabul ederek savın veya şeyin gözden düşmesine neden olmaktır. Bir konuyu saptırma ve otoriteye başvurma safsatasıdır.

“Ben bunun babasını bilirim. Armut dibine düşer.”

“Türkler buraya Orta Asya’dan at üstünde geldiler. Bu yüzden onlardan iyi mimar çıkmıyor.”

“Tayyip Erdoğan kadının öncelikli görevinin aileye bakmak olduğunu söylüyor. Erdoğan güvenilmez bir kişidir, üstelik şeriatçı gelenekten gelmektedir, dolayısıyla söylediği yanlıştır.”

“A: Yeni Şafak gazetesi Oy ve Ötesi Derneği’nin Soros destekli olduğunu yazmış, okudun mu?
B: İktidar yalakası gazeteye mi inanacağım, kesin iftiradır.”