Genel Olarak Yanlış Soru

Soruların da doğru olması gerekir. Örneğin “Kürenin kaç köşesi vardır?” sorusu yanlıştır ve yanıtlanamaz. Ancak sorunun yanlış olduğunu anlamayan biri yanıt verirse durumu kendisi ve karşıdaki için daha da kötüleştirir. Bu tür sorular basın tarafından konu kişilere ve hedef kitleye çok sık yöneltilir.

“İsmet İnönü Lozan’da neden boğazları İngilizlere vermiş?”

Kürenin köşesi olmadığı gibi Lozan’da boğazlar İngilizlere verilmemiştir.

“Duyguların yeri neresidir? Beyin mi, yürek mi?”

Bu soru duyguların bir yerinin olduğunu varsayar. Duygular madde olmadıkları için yerleri yoktur, onun için soru yanlıştır. “Her şeye gücü yeten Tanrı, yerinden oynatamayacağı bir taşı yaratmaya güç yetirebilir mi?” sorusunda da aynı mantık hatası bulunur.

Turan Dursun Forum’da bulacağınız “Kuran kadın peygamberleri tanımıyor mu?” sorusu kadın peygamberlerin varlığını varsaydığı için yanlıştır. “Kuran’a göre kadın peygamber var mıdır” gibi bir soru safsatadan arı ve doğru olurdu.