Daha Yeni, Daha İyi

(İng. appeal to novelty)

Ortak tutuma /geleneğe başvurma safsatasının tersi gibidir. Son iki yüz yılda ortaya çıkmıştır. İlerlemecilik, modernizm, liberalizm ve benzer ideolojilerin açık veya örtülü savunusunda sıkça başvurulur. Çağcıl kültürde eski olanın mutlak kötü, yeni olanın mutlak iyi olduğu dogmasının içkin biçimde bulunmasından beslenir. Tüketiciye yönelik endüstri ürünleri, özellikle hızlı güncellenen elektronik ürünler pazarı bu ön kabulü kamçılamıştır.

“İşe almada erkeğe öncelik verilmesi de ne demek? Hangi çağdayız? Çağdaş dünyada böyle ilkellikler kalmadı artık.”

“Eski sürümü almakta hata ettin. Aynı paraya programın son sürümünü alabilirdin.”

“Değişim için bizi seçin.”

Bu söylemde değişmiş olanın iyi olduğu ön kabulü gizli. Neyle neyin değiştirileceğinden söz edilmiyor. İyileşme ancak görece kötü olan parçayı görece iyi olduğu kanıtlanmış olanla değiştirerek sağlanır. Seçmenin dikkati değişmesini istediği şeyden kaçırılıp değişim eyleminin kendisine yöneltiliyor.

“Yeni Türkiye…”