Daha Pahalı, Daha İyi

Otoriteye başvurma safsatalarının özel bir biçimidir. Daha Yeni, Daha İyi safsatasında olduğu gibi, pahalı olan şeyin daha yararlı olacağı varsayımında bulunma hatasıdır. Daha zengin kişilerin yaptıkları parasal seçimlerin daha doğru olacağı varsayımı da aynı hatadır. “Parayı izle” safsatası olarak da adlandırılabilir. Güce başvurma safsatası da sayılabilir.

Telefon, otomobil, yazılım ve konut alanlarındaki alımlarda sıkça yapılan bir safsatadır. Nesnelerin doğasıyla ilgili keşfedilmiş kimi yasa bu safsatanın karşısında bulunur. Azalan marjinal fayda yasası bunlardan biridir.

Daha pahalı otomobilin daha yararlı olduğu varsayımı kanıtlanmaya muhtaçtır. Daha yüksek aylık alan çalışanın daha üretken veya daha değerli olduğu varsayımı kanıtlanmaya muhtaçtır. Zengin ülkelerin toplum hizmetinde veya yaşam biçiminde izledikleri parasal yolun daha yararlı olduğu varsayımı kanıtlanmaya muhtaçtır.

Özel ve ilişkili bir not olarak şunu ekleyebiliriz: Artan verimliliğin verimlilikteki artış oranında daha çok yarar sağlayacağı varsayımı da bu safsatanın özel bir biçimi sayılabilir. Jevon’s paradox (Jevon ikilemi) olarak bilinen ikilem bu safsatayı çürüten bir davranış eğilimdir.