Cinaslı Safsata /Çok Anlamlılık

(İng. fallacy of equivocation /fallacy of amphiboly)

Aynı sözcüğün, ifadenin iki farklı kısmında, iki farklı anlamda kullanılmasından doğan bir belirsizlik safsatasıdır.

“Yasaya karşı gelenler hapse atılırlar. Sen yerçekimi yasasına karşı geldin. O halde hapse atılmalısın!”

“Yarime bir gül dedim, bir gül verdi bana.”

“Ali, Ayşe’yi Ahmet ile yakaladı.”

Ahmet’in Ayşe’yi yakalayan mı olduğu, Ali’ye yakalananlardan biri mi olduğu belirsizdir.

“Akşam pijamamla markete gittim.”

Pijama “akşam pijaması” mıdır, markete akşamleyin mi gidilmiştir?