Bir Bilen

(İng. argument to authority /appeal to authority)

Bir bilen safsatası, bir savın kabulü için otoriteye (kişi, örf, adet, kurumlar vs.) veya bunlara duyulan saygı veya korkuya başvurmaktır. Kişinin kendi tercih ve sorumluluklarıyla ilgili kararların denetimini, kendisinden daha iyi bildiği inancıyla başka birinin otoritesine bırakmasıdır. Basın ve akademik çevre tarafından sıkça başvurulur.

“Sen kırmızıda geçmiş olmalısın, otomobiline çarptığın adam kırk yıllık şöför.”

“Bu diş macunu daha iyi çünkü Ege Üniversitesi tavsiye ediyor.”

“Nuh’un gemisi bulunmuş. Gazete yazdı.”

“Bütün astronomlar aya ayak basıldığını söylüyorlar. Artık bunu tartışmak saçmalıktır.”

Yazar aya gidildiği savına kuşku düşüren delilleri yok sayıyor. Konuyla ilgili kaynakların astronomi eğitimi almamış olanların da erişimine açık olduğunu görmezden geliyor.

“Doktorum mamografinin zararsız olduğunu söylüyor, onun için çekinmeden her yıl yaptırmalısın.”

Yazar bu konuda kuşku bildiren yetkin yayınların varlığını ve mamografinin önleyiciliğini istatistiksel olarak doğrulamayan veriyi yok saymaktadır.

“Bu kadar ilahiyat profesörü Peygamber sünnetine uymanın İslam’ın şartı olduğunu söylüyor, sen aksini söylüyorsun. İHL bile okumadın, sana mı inanalım?”

İslam dininin kaynakları herkesin erişimine açıktır, değerlendirmek için diploma gerekmez.

“Asaf Savaş Akat yüksek borcun büyümeye engel olmadığını söylüyor.”

  1. Konu iktisatçılara özgü olacak kadar karmaşık değildir.
    II. Farklı düşünen iktisat otoriteleri var.