Sözcükler -1: Tanımlar

Sözcüklere Giriş

Genel mantığın üç konusu; dilbilgisi, biçimsel mantık ve matematiktir. Bunları bir konunun üç alt şubesi gibi değil, üç yüzü gibi düşünmek daha doğru olur. Bu sayfalarda her üç yüze de yer ayırmaya çalışacağım. Bunlardan birine gereken ilgiyi ve dikkati göstermeyen okurun eleştirel düşünme çabasında önemli aksamalar olabilir. Okumaya devam et