Kategori: Eleştirel Okuma

Konular: Bilgi edinme yöntemleri, eleştirel basın okuması, basını tanıyalım, tartışmaları okuma-izleme kılavuzu, “Kime inanacağız?” bölümü, örüntü algısı.

Yapım aşamasında.