NEDEN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE GEREK DUYARIZ?

Çoğu insan rahatına düşkündür. Gerçeği bilmenin maliyetine katlanmak istemez. Eleştirel düşünmek için öncelikle bunu gerçekten istemek gerekir. Bu özel bir yetenek olmaktan çok uzaktır. Hepimiz eleştirel düşünme yetisiyle doğarız. Ancak özendirilen bir davranış olmadığı ve alışkanlık haline getirilmediği için körelir. Dolayısıyla eleştirel düşünme, öğrenilmesi gereken bir şey olmaktan çok yapılması gereken bir şeydir. Ne yazık ki kalabalıkların doğru ve mantıklı düşünmesinin ticari bir değeri olmadığı için üzerinde durulmamaktadır. Tersine, insanların yönlendirilmiş aptallar olarak yaşamalarında büyük politik çıkarlar vardır. Eleştirel düşünmenin amaçlarını veya gerekliliğinin nedenlerini kısaca sıralayalım. Okumaya devam et

GİRİŞ

Bu sitede okurlara eleştirel düşünme yeteneği kazandırmayı deneyeceğim. Deneyeceğim diyorum çünkü bu yetenek nasıl kazanılır, nasıl kazandırılır açıkçası bilmiyorum. Bunu elde etmenin onda dokuzunun istek olduğunu vurgulamalıyım. Eleştirel düşünmenin bir alışkanlık durumuna gelmesi ulaşılabilecek en üst düzey, ki ben bu düzeye gelmiş değilim. İnsanlara yardım etme çabasından başka hiçbir iddiam yok. Yalnızca çok pahalıya mal olan yaygın bir zayıflığın ayırdına vardım ve dileyenlerin bu zayıflığı gidermelerine yardımcı olmak istiyorum. Dilerim ki herkes benden daha zeki olsun, daha eleştirel düşünsün, düşünme hataları yüzünden yaşanan bireysel ve toplumsal sorunlar hiç olmasın. Okumaya devam et